SH K-STAR ::: MOVIE & TV

 • TV
 • Music Video
 • TV CF

한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1      지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들

  어제 관객수 : 22,631명
  누적 관객수 : 392,408명
  누적 매출액 : 3,431,983,800원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.24

 • 2      정직한 후보

  어제 관객수 : 13,495명
  누적 관객수 : 1,361,095명
  누적 매출액 : 11,490,301,120원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.24

 • 3      클로젯

  어제 관객수 : 2,997명
  누적 관객수 : 1,253,219명
  누적 매출액 : 10,830,071,840원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.24

 • 4      기생충

  어제 관객수 : 1,543명
  누적 관객수 : 10,278,792명
  누적 매출액 : 87,190,914,445원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.24

 • 5      남산의 부장들

  어제 관객수 : 370명
  누적 관객수 : 4,747,654명
  누적 매출액 : 41,203,618,090원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.24

 • 6      극장판 미니특공대: 공룡왕 디노

  어제 관객수 : 114명
  누적 관객수 : 77,707명
  누적 매출액 : 605,761,180원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.24

 • 7  살인의 추억

  어제 관객수 : 21명
  누적 관객수 : 8,441명
  누적 매출액 : 56,179,357원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.24

 • 8   3  해치지않아

  어제 관객수 : 20명
  누적 관객수 : 1,224,726명
  누적 매출액 : 10,282,332,090원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.24

 • 9  설국열차

  어제 관객수 : 16명
  누적 관객수 : 9,352,586명
  누적 매출액 : 67,027,728,660원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.24

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | ON AIR | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2020 SH Co. All rights reserved.