SH K-STAR ::: MOVIE & TV

 • TV
 • Music Video
 • TV CF

한국영화 박스오피스(Box office)

 • 1      지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들

  어제 관객수 : 58,513명
  누적 관객수 : 204,985명
  누적 매출액 : 1,723,320,630원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.21

 • 2      정직한 후보

  어제 관객수 : 39,665명
  누적 관객수 : 1,245,264명
  누적 매출액 : 10,459,816,090원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.21

 • 3      클로젯

  어제 관객수 : 8,014명
  누적 관객수 : 1,231,308명
  누적 매출액 : 10,644,836,760원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.21

 • 4      기생충

  어제 관객수 : 4,338명
  누적 관객수 : 10,268,289명
  누적 매출액 : 87,119,374,365원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.21

 • 5   1  남산의 부장들

  어제 관객수 : 992명
  누적 관객수 : 4,745,175명
  누적 매출액 : 41,181,969,690원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.21

 • 6   1  극장판 미니특공대: 공룡왕 디노

  어제 관객수 : 311명
  누적 관객수 : 76,490명
  누적 매출액 : 596,151,720원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.21

 • 7   2  히트맨

  어제 관객수 : 85명
  누적 관객수 : 2,404,553명
  누적 매출액 : 20,599,771,080원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.21

 • 8   6  미스터 주: 사라진 VIP

  어제 관객수 : 39명
  누적 관객수 : 601,982명
  누적 매출액 : 5,059,743,660원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.21

 • 9  살인의 추억

  어제 관객수 : 37명
  누적 관객수 : 8,351명
  누적 매출액 : 55,578,857원
  -----------------------------------------
  영화진흥위원회 제공 2020.02.21

 • 
  YOUR WAY OUT : Ranking | Profile | Photo | Movie & TV & CF | LOTTO | ON AIR | TOP | | | | |
  Copyright © 1997~2020 SH Co. All rights reserved.